Als (aanstaande) vader ben ik ook heel prettig ondersteund

Ik ben met mijn vrouw meegegaan naar alle afspraken bij de verloskundige en de voorlichtingsavonden en we hebben samen een cursus gevolgd om ons voor te bereiden op de bevalling. Toen het eenmaal zo ver was, is mijn vrouw erg lang bezig geweest met weeën opvangen, maar het vorderde langzaam. Ze wilde in het ziekenhuis bevallen en daar zijn we ook naartoe gegaan. Eenmaal in het ziekenhuis bleek ze koorts te hebben dus werd de zorg verder opgepakt door de verloskundigen en gynaecoloog daar. Het duurde langer en langer en vorderde niet meer.

 

Op een gegeven moment heeft mijn vrouw aangegeven dat het zo niet meer ging. Wat volgde was een gesprek waarbij men vanuit het ziekenhuis eigenlijk nog langer wilde doorgaan met weeënopwekkers etc. Maar omdat mijn vrouw het daar niet mee eens was, is het uiteindelijk een keizersnede geworden. Vanaf dat moment ging het heel snel en na ruim tweeëndertig uur bevallen was ons kindje eindelijk daar.

 

Ik ben heel prettig ondersteund tijdens en na de keizersnede door een heel lieve verpleegkundige die er bij elke stap bij was. Ze was er een aantal avonden achter elkaar, dus het was fijn om dat vaste gezicht regelmatig te zien. Sowieso was iedereen die we zagen tijdens ons verblijf in het ziekenhuis heel vriendelijk.

 

Mijn vrouw heeft het gesprek voorafgaand aan de keizersnede heel lastig gevonden, had niet het gevoel dat ze echt contact kreeg met de verloskundige waar ze mee sprak. Ze zat in een kwetsbare en benauwde positie en daar heeft ze lang last van gehad. Het zit mij eigenlijk vooral dwars dat we niet in een eerder stadium over opties zijn gaan praten, ondanks dat wij hier expliciet meerdere keren naar hebben gevraagd. Ik kreeg hierbij het gevoel dat men wel erg krampachtig aan het ‘standaard’ proces wilde vasthouden. Wij hebben dit gesprek in mijn ogen moeten afdwingen. Dat lukte pas toen mijn vrouw er helemaal doorheen zat. Ik had hier gehoopt op meer begeleiding.

 

Uiteindelijk heeft ze wel een prettig nagesprek gehad met de gynaecoloog en later met de verloskundige, wat haar gelukkig erg heeft geholpen. De vanzelfsprekendheid waarmee ze daar ruimte voor hebben geboden was erg prettig, daardoor kunnen we alles beter een plek geven.