'Vraag aan een vrouw van 80 hoe haar bevalling was en ze weet het nog'

Zo bijzonder is een bevalling. Wij willen deze ervaring met zorg, kwaliteit en een zeer deskundig team begeleiden, want de geboorte van een kind is óók een geboorte van een gezin. Wij bieden een pakket op maat, omdat niet alleen iedere zwangerschap en bevalling uniek is, maar ook ieder vrouw. 

Wie zijn wij?

Geboortehart is een Integrale Geboortezorg Organisatie binnen West-Friesland en Waterland. Bij ons zijn het Dijklander Ziekenhuis, vele verloskundige praktijken en kraamzorgorganisaties aangesloten. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid  voor moeder en kind. Door een intensieve samenwerking leveren wij betere zorg voor u als nieuw gezin.

Wat betekent Geboortehart voor u:
– persoonlijke zorg; omdat iedere zwangerschap uniek is
– hoge klanttevredenheid
– uw verhaal is bij ons bekend door intensieve samenwerking tussen zorgverleners binnen Geboortehart
– zorg dichtbij huis, door oa intakeoverleg met gynaecoloog hoeven er minder zwangere verwezen te worden naar het ziekenhuis

Spreekt dit u aan? Kijkt u bij de deelnemende organisaties waar u terecht kunt voor de begeleiding van uw zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Missie & visie

Geboortehart is een coöperatie van verschillende Geboortezorg organisaties. Deze coöperatie is opgericht in 2017, waar er een start werd gemaakt met een aantal verloskundige praktijken en het Dijklander Ziekenhuis.  Later zijn er  meer praktijken bij aangesloten, zo ook de kraamzorg. 

Ondertussen bieden wij een compleet pakket aan van de start van een zwangerschap tot en met de begeleiding in de kraamtijd.  In Nederland zijn er op dit moment zeven geboorteorganisaties zoals Geboortehart. De coöperatie biedt integrale Geboortezorg; hierbij is het van groot belang dat er een goede samenwerking is, waar men gezamenlijk verantwoordelijk is voor de moeder in spe. 

Deze samenwerking in de keten zorgt voor hoge kwaliteit van zorg in combinatie met een hoge klanttevredenheid.  De zorgverleners die aangesloten zijn bij Geboortehart vinden dat: Ieder kind en de toekomstige moeder (en vader) de beste start verdienen.  

Om dat te bereiken zijn alle zorgverleners gezamenlijk verantwoordelijk  voor  veilige en goede zorg  die uitgaat van de verwachting en de beleving van het nieuwe gezin. Wij bieden altijd de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional. 

Ervaringen

Inspiratiemoment

Integrale geboortezorg: als een donderwolk hing het enige jaren geleden boven me. Na jaren lang volgens een bepaald patroon gewerkt te hebben had ik niet veel zin in een omslag. Bovendien werd ik aan alle kanten gewaarschuwd: het zou de ondergang zijn van de eerstelijns verloskunde. En de voorbereidingen kostten erg veel tijd. Mijn collega’s vergaderden zich rot.

Langzamerhand groeide mijn vertrouwen en interesse. Ik stapte in een groepje dat zich bezig hield met financiën, en mijn kennis groeide ook. Er werden zorgpaden ontwikkeld, en door die zorgpaden zag ik cliënten die daarvoor slechts onder tweedelijns zorg waren. Ik hoorde en zag de meerwaarde van onze eerstelijns consulten. Voortvarend werd vorig jaar het intake overleg ingevoerd. Een gynaecoloog bezoekt onze praktijk iedere maand om bijzonderheden door te nemen. Wij voeren de agenda, dus wij bepalen wie er besproken wordt. In een open sfeer bespreken we vervolgens het in onze ogen beste beleid voor de cliënt. Wij koppelen dit terug aan de zwangere, en zij mag bepalen of ze achter het voorgestelde beleid staat.

Dit alles heeft mijn werkplezier enorm verhoogd. Het regelmatige overleg, op de praktijk en met vergaderingen, heeft de samenwerking in onze regio sterk verbeterd. Ik zie kansen voor cliënten en de eerstelijnszorg die er daarvoor niet waren. Alle cliënten heb ik zelf gezien voor de intake en bij de zwangerschapscontroles. Cliënten gaan nooit meer voor een onnodig consult naar het ziekenhuis. Financieel is bij ons alles goed geregeld via integrale bekostiging. Van donderwolk naar zonnige toekomst: integrale geboortezorg, dat is mijn inspiratie!

Pien Jonker,
Verloskundige Om de Noord

Wat een wonder!

Wat een kracht kun je als vrouw hebben. Een prachtige dochter hebben wij mogen krijgen.
Op een ontzettend warme zomerse middag in juli is onze dochter geboren onder toeziend oog van de verloskundige, kraamverzorgende én de  geboortefotograaf. Een pittige bevalling wat rugweeën betreft, maar het ging opeens gelukkig erg snel. Het was heel fijn dat ik thuis kon bevallen en dat daar de verloskundige voor ons was. Ze bleef beschikbaar toen ik al weeën had en toen het erop aan kwam heeft zij mij geweldig begeleid! Zij deed precies waar ik behoefte aan had, vertellen wat er gaande was en wat ik doen moest. De kraamverzorgende heeft ondertussen alles gereed gemaakt voor de geboorte van ons dochtertje. Wat een soepele samenwerken was dat zeg! De sfeer was heel fijn, rustige en relaxt, precies zoals ik mij had voorgesteld. En dat met de aanwezigheid van geboortefotograaf Cynthia! (www.cynthiasfotografie.nl)
Ze was er wel maar ook weer niet, ik heb er amper erg in gehad dat zij er ook bij was, maar ben ontzettend blij met de mooie foto’s die we daardoor hebben. En konden wij, mijn man en ik, ons beide focussen op de komst van ons eerste kindje!

Trotse ouders van Milou

“Gentle Sectio”

Afgelopen vier maart ben ik moeder geworden van een wolk van een zoon. Onze zoon is geboren aan de hand van een gentle sectio. Een gentle sectio is een keizersnede alleen dan net even anders. Bij deze vorm mag je partner namelijk in de operatiekamer blijven en is de operatiekamer ook iets warmer als normaal, dit is zodat je baby na de geboorte bij je kan blijven terwijl je gehecht wordt.

Twee dagen van te voren was ik al op de afdeling geweest om de hele gentle sectio te bespreken en aan de hand van foto’s die de verpleging mij liet zien kreeg ik een veel duidelijker beeld. Dit zorgde er voor mij voor dat de laatste zenuwen weg gingen. Op de dag van de sectio kreeg ik gelijk een eigen kamer waar ik eerst even mocht gaan douchen en de kamer mocht gaan indelen (handig om je nesteldrang even kwijt te raken). De verpleegster die mij de kamer toewees was ook de verpleegster die met mij meeging tijdens de sectio. Eerst kreeg ik wat paracetamol om alvast te beginnen met het opbouwen van een “spiegel pijnstilling” daarna kon ik op het operatiebed gaan liggen waarna de anesthesist een ruggenprik in mijn rug zette, dit vond ik het engste moment. Ik was bang dat het pijn zou doen of niet zou werken. Dit was gelukkig niet het geval en de gynaecoloog en de rest van het personeel in de operatiekamer kon mij gerust stellen. Iedereen was ontzettend vrolijk en lief.

Toen mijn zoon geboren werd kreeg ik hem gelijk te zien door een raampje in het doek en na de eerste Apgar test mocht hij gelijk op mijn borst liggen, ondertussen werd ik gehecht, waar ik nauwelijks iets van meegemaakt heb aangezien ik volledig in tranen van geluk was. In totaal was ik binnen anderhalf uur alweer samen met mijn partner en zoon terug op de kamer. De eerste dag bleef ik in bed liggen en de tweede dag mocht ik langzaamaan gaan lopen bijvoorbeeld naar de wc. De derde dag mochten wij weer naar huis. Ik heb alleen de eerste week pijn gehad en de pijn die ik had kon ik onderdrukken zolang ik gewoon niks deed.

Ik heb de gentle sectio als heel prettig, kalm en intiem ervaren en ik ben blij dat het Dijklander ziekenhuis deze optie heeft.

Patricia Zootjes

De zorg door de ogen van de vader

Ik ben met mijn vrouw meegegaan naar alle afspraken bij de verloskundige en de voorlichtingsavonden en we hebben samen een cursus gevolgd om ons voor te bereiden op de bevalling. Toen het eenmaal zo ver was is mijn vrouw erg lang bezig geweest met weeën opvangen, maar het vorderde langzaam. Ze wilde in het ziekenhuis bevallen en daar zijn we ook naartoe gegaan. Eenmaal in het ziekenhuis bleek ze koorts te hebben dus werd de zorg verder opgepakt door de verloskundigen en gynaecoloog daar. Het duurde langer en langer en vorderde niet meer. 

Op een gegeven moment heeft mijn vrouw aangegeven dat het zo niet meer ging. Wat volgde was een gesprek waarbij men vanuit het ziekenhuis eigenlijk nog langer wilde doorgaan met weeënopwekkers etc. Maar mijn vrouw het daar niet mee eens was en uiteindelijk is het een keizersnede geworden. Vanaf dat moment ging het heel snel en na ruim tweeëndertig uur bevallen was ons kindje eindelijk daar.

Ik ben heel prettig ondersteund tijdens en na de keizersnede door een heel lieve verpleegkundige die er bij elke stap bij was. Ze was er een aantal avonden achter elkaar, dus het was fijn om dat vaste gezicht regelmatig te zien. Sowieso was iedereen die we zagen tijdens ons verblijf in het ziekenhuis heel vriendelijk.

Mijn vrouw heeft het gesprek voorafgaand aan de keizersnede heel lastig gevonden, had niet het gevoel dat ze echt contact kreeg met de verloskundige waar ze mee sprak. Ze zat in een kwetsbare en benauwde positie en daar heeft ze lang last van gehad. Het zit mij eigenlijk vooral dwars dat we niet in een eerder stadium over opties zijn gaan praten, ondanks dat wij hier expliciet meerdere keren naar hebben gevraagd. Ik kreeg hierbij het gevoel dat men wel erg krampachtig aan het ‘standaard’ proces wilde vasthouden. Wij hebben dit gesprek in mijn ogen moeten afdwingen. Dat lukte pas toen mijn vrouw er helemaal doorheen zat. Ik had hier gehoopt op meer begeleiding.

Uiteindelijk heeft ze wel een prettig nagesprek gehad met de gynaecoloog en later met de verloskundige, wat haar gelukkig erg heeft geholpen. De vanzelfsprekendheid waarmee ze daar ruimte voor hebben geboden was erg prettig, daardoor kunnen we alles beter een plek geve

Moederraad denkt mee

De Moederraad is een initiatief vanuit de zorgverleners van Geboortehart met als doel de zorg te verbeteren afgestemd op de wensen van de (aanstaande) ouders. Eén van hen is Cynthia Doodeman – van Stiphout. “Elke maand hebben we samen een vergadering. Dan bespreken we alle lopende zaken en de voortgang van onze speerpunten. Eén van die speerpunten is de voorlichting die wordt gegeven aan zwangere. Is alles duidelijk? Is er behoefte aan meer of andere informatie? In welke vorm wordt informatie gegeven en past dat nog wel bij deze tijd? Ook hebben we aandacht voor nieuwe ontwikkelingen.

Zo zijn wij aanjagers geweest bij het realiseren van de vaste bevalbaden in het Centrum voor Geboortezorg.  Tot voor kort konden zwangeren alleen in bad bevallen als zij een opblaasbaar bad huurden. Veel aanstaande moeders willen graag in bad bevallen en een vast bevalbad geeft meer comfort. In water bevallen vraagt ook minder pijnbestrijding en kan bijdragen aan een meer ontspannen bevalling. Door dit vanuit het Centrum voor geboortezorg te faciliteren, wordt gehoor gegeven aan een vraag vanuit aanstaande ouders en eerstelijns verloskundigen. Een resultaat waar wij enorm trots op zijn!”

Ervaring en advies
De moederraad wil dat alle ouders in Westfriesland en Waterland de best mogelijke geboortezorg ontvangen. Ervaringen van ouders zijn onmisbaar voor het realiseren van de best mogelijke geboortezorg in deze regio’s. Wij vinden het daarbij heel belangrijk dat de cliënt bij de zorgverleners centraal staat en regie heeft over het eigen zorgpad. De Moederraad is dé spreekbuis van en voor ouders en denken proactief meer over het verbeteren van geboortezorg door in gesprek te gaan met zorgverleners.

“De Moederraad en daarmee de zwangere/(aanstaande) ouders heeft binnen Geboortehart een sterke positie om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven. Vaak vraagt Geboortehart onze mening met betrekking tot beslissingen en aanpassingen die zij willen doorvoeren om de zorg te verbeteren, hoe staan de zwangere hier tegenover, is dit daadwerkelijk een verbetering of sluit de huidige zorg beter aan? Geboortehart is continue bezig om zorgpaden  waar nodig te verbeteren en waar nodig te herschrijven. Vaak worden die zorgpaden aan ons voorgelegd, wij beoordelen dan of ze compleet en goed ingericht zijn voor de zwangere/(aanstaande) ouders. Wanneer we aan de hand van ervaringen van andere moeders kunnen concluderen dat dingen beter of anders aangepakt kunnen worden, geven we dat mee in ons advies over het verbeteren van het zorgpad. 

We hebben ook deelgenomen aan spiegelgesprekken, waarbij we samen met betrokken zorgverleners in gesprek zijn gegaan over onze zwangerschap en bevalling. Door te luisteren naar onze ervaringen, kunnen zij weer leren van de impact die sommige uitspraken of beslissingen kunnen hebben.”  

Laat je horen 
Bovenal vindt Cynthia dat de Moederraad heel serieus wordt genomen. “Als wij advies uitbrengen wordt daar ook iets mee gedaan. De Moederraad is voor andere ouders ook een laagdrempelige manier om mee te denken over het verbeteren van integrale geboortezorg. Je hoeft daarvoor niet meteen lid te zijn van de Moederraad. Door onze facebookpagina ‘Moederraad Geboortehart’ te liken, blijf je op de hoogte van wat ons zoal bezig houdt en kan je eenvoudig reageren op onze berichten. Door de fusie met de regio Waterland zijn nieuwe leden voor de moederraad uit deze regio van harte welkom. 

Dus heb je interesse? Stuur dan een mail naar moederraad@geboortehart.nl

Sluit Menu