Moederraad denkt mee

De Moederraad is een initiatief vanuit de zorgverleners van Geboortehart met als doel de zorg te verbeteren afgestemd op de wensen van de (aanstaande) ouders. Eén van hen is Cynthia Doodeman – van Stiphout. “Elke maand hebben we samen een vergadering. Dan bespreken we alle lopende zaken en de voortgang van onze speerpunten. Eén van die speerpunten is de voorlichting die wordt gegeven aan zwangere. Is alles duidelijk? Is er behoefte aan meer of andere informatie? In welke vorm wordt informatie gegeven en past dat nog wel bij deze tijd? Ook hebben we aandacht voor nieuwe ontwikkelingen.

Zo zijn wij aanjagers geweest bij het realiseren van de vaste bevalbaden in het Centrum voor Geboortezorg.  Tot voor kort konden zwangeren alleen in bad bevallen als zij een opblaasbaar bad huurden. Veel aanstaande moeders willen graag in bad bevallen en een vast bevalbad geeft meer comfort. In water bevallen vraagt ook minder pijnbestrijding en kan bijdragen aan een meer ontspannen bevalling. Door dit vanuit het Centrum voor geboortezorg te faciliteren, wordt gehoor gegeven aan een vraag vanuit aanstaande ouders en eerstelijns verloskundigen. Een resultaat waar wij enorm trots op zijn!”

Ervaring en advies
De moederraad wil dat alle ouders in Westfriesland en Waterland de best mogelijke geboortezorg ontvangen. Ervaringen van ouders zijn onmisbaar voor het realiseren van de best mogelijke geboortezorg in deze regio’s. Wij vinden het daarbij heel belangrijk dat de cliënt bij de zorgverleners centraal staat en regie heeft over het eigen zorgpad. De Moederraad is dé spreekbuis van en voor ouders en denken proactief meer over het verbeteren van geboortezorg door in gesprek te gaan met zorgverleners.

“De Moederraad en daarmee de zwangere/(aanstaande) ouders heeft binnen Geboortehart een sterke positie om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven. Vaak vraagt Geboortehart onze mening met betrekking tot beslissingen en aanpassingen die zij willen doorvoeren om de zorg te verbeteren, hoe staan de zwangere hier tegenover, is dit daadwerkelijk een verbetering of sluit de huidige zorg beter aan? Geboortehart is continue bezig om zorgpaden  waar nodig te verbeteren en waar nodig te herschrijven. Vaak worden die zorgpaden aan ons voorgelegd, wij beoordelen dan of ze compleet en goed ingericht zijn voor de zwangere/(aanstaande) ouders. Wanneer we aan de hand van ervaringen van andere moeders kunnen concluderen dat dingen beter of anders aangepakt kunnen worden, geven we dat mee in ons advies over het verbeteren van het zorgpad. 

We hebben ook deelgenomen aan spiegelgesprekken, waarbij we samen met betrokken zorgverleners in gesprek zijn gegaan over onze zwangerschap en bevalling. Door te luisteren naar onze ervaringen, kunnen zij weer leren van de impact die sommige uitspraken of beslissingen kunnen hebben.”  

Laat je horen 
Bovenal vindt Cynthia dat de Moederraad heel serieus wordt genomen. “Als wij advies uitbrengen wordt daar ook iets mee gedaan. De Moederraad is voor andere ouders ook een laagdrempelige manier om mee te denken over het verbeteren van integrale geboortezorg. Je hoeft daarvoor niet meteen lid te zijn van de Moederraad. Door onze facebookpagina ‘Moederraad Geboortehart’ te liken, blijf je op de hoogte van wat ons zoal bezig houdt en kan je eenvoudig reageren op onze berichten. Door de fusie met de regio Waterland zijn nieuwe leden voor de moederraad uit deze regio van harte welkom. 

Dus heb je interesse? Stuur dan een mail naar moederraad@geboortehart.nl

Vacature Moederraad Geboortehart

Voor onze cliëntadviesraad van Geboortehart zoeken wij versterking! Momenteel bestaat de Moederraad uit vier leden en in 2020 willen wij graag doorgroeien naar negen leden. Onze drijfveer is positiviteit en de speerpunten zijn zeer divers, zoals informatie voorziening rondom postnatale depressie verbeteren, vinger aan de pols met betrekking tot nieuwe vormen van pijnbestrijding. 

Wij zijn onderdeel van verschillende werkgroepen van de geboortezorgverleners. Hierin zijn wij met elkaar in gesprek over het verbeteren van de geboortezorg. 
Enkele speerpunten die nog ingevuld kunnen worden zijn:
– De voorlichting in de zwangerschap
– Organiseren van thema bijeenkomsten voor (toekomstige) ouders
– Lactatiekundige informatie
– Kracht van de eerste 1000 dagen
– Voeding & lifestyle
– De communicatie/pr van de moederraad
Uiteraard ben je zelf ook vrij om een speerpunt aan te dragen en vorm te geven.

Geboortehart is de integrale geboortezorg organisatie waar deze verloskundige praktijken bij aangesloten zijn: De Vooroever, Waterland Oost, Zuxx Geboortezorg, De Koggemeer, Eva van Hoorn en Om de Noord.

Heb je interesse, ben je 8 uur per maand beschikbaar (incl 1,5 uur vergaderen met de Moederraad)? Ben je zwanger of is je (jongste) kind nog een baby? Wil jij je tegen een vrijwilligersvergoeding inzetten voor de geboortezorg, dan horen wij dat heel graag! moederraad@geboortehart.nl