Nieuws

Lees hier nieuwsartikelen en andere publicaties over geboortezorg.

Lean Award Echo coöperatie

Al enkele maanden zijn de echo-organisaties die lid zijn van Geboortehart samen met het Dijklanderziekenhuis in gesprek over het opzetten van 1 echo coöperatie. In de regio Waterland worden er op veel locaties echo’s gemaakt en in verschillende dossiers geregistreerd. Ook kunnen sommige metingen alleen in het Dijklanderziekenhuis locatie Purmerend aangeboden worden, door specifieke expertise van de echoscopisten. Hierdoor moeten echo’s herhaald worden en kunnen (foetale groei-)curves niet goed worden vervolgd. Dat zijn dus extra afspraken voor cliënten, onnodige consulten in de tweede lijn en extra verrichtingen in onze volle agenda’s. Daarnaast zijn er door de verschuivingen in de zorg op sommige plekken overvolle agenda’s ontstaan, op andere plekken half lege.

Door 1 echo-coöperatie willen we het volgende bereiken:
-Flexibiliteit voor de cliënt waar en wanneer een echo wordt verricht
-Betere verdeling van echo afspraken over de verschillende locaties en agenda’s
-Betere borging van vervolgmetingen (foetale groei-curves)
-Voorkomen van dubbele echo’s Om deze samenwerking een extra boost te geven is dit plan ingediend voor de Dijklander Lean Awards: en met succes!
Vandaag mochten we deze prestigieuze prijs in ontvangst nemen!

Een West-Fries tintje

Aan het actieprogramma Babyconnect zit een duidelijk West-Fries tintje. Babyconnect is namelijk het directe gevolg van ideëen die zijn ontstaan binnen de werkgroep ICT van Geboortehart (integrale geboortezorg organisatie West-Friesland en Waterland). In aanloop naar de start van Geboortehart per 01-01-2017 bestond deze werkgroep uit vertegenwoordiging vanuit de 1ste lijns verloskunde, klinische verloskunde, gynaecologie, ICT toenmalig Westfriesgasthuis, kraamzorg en later ook Zorgring. Door onderling contact tussen de 6 koploperregio’s is destijds een samenwerking ontstaan tussen de regio Amsterdam en Geboortehart. In beide regio’s heeft in de loop van 2017 een proof-of-concept gedraaid, waarbij testgegevens binnen beide regio’s, maar ook tussen beide regio’s konden worden gedeeld. Sindsdien wordt met name door Zorgring in samenwerking met 1ste lijns verloskunde en het Dijklander ziekenhuis hard gewerkt aan het operationaliseren van dit concept. Deze subsidie zal daar zeker een versnelling in brengen.

Babyconnect is door VWS ondergebracht binnen CareCodex. CareCodex is een stichting met ANBI-status, opgericht in mei 2017 door Dorien Veldhuijzen (toenmalig directeur Talmor, nu directeur CareCodex) en Durk Berks (gynaecoloog Dijklander ziekenhuis en lid Raad van Toezicht CareCodex). CareCodex heeft zich tot doel gesteld om gegevensdeling en –uitwisseling in de zorg mogelijk te maken, zodat iedereen ten alle tijden zijn of haar zorgdossier in kan zien, onafhankelijk wanneer en door wie zorggegevens zijn vastgelegd. Om dat te bereiken zet CareCodex zich in om te komen tot een eenheid van taal voor het delen van gegevens, vanuit een rol van thought leadership, katalysator en motor. Daartoe is nauw contact met onder andere stichting MedMij, VZVZ, NICTIZ en VWS. Belangrijke thema’s zijn ICT-architectuur, governance, data security en data privacy. CareCodex ontwikkelt zelf geen producten, maar stimuleert het delen van opgedane kennis en oplossingen, zodat alle partijen er hun voordeel mee kunnen doen.

Persbericht | Babyconnect | 28 juni 2019

Geboortezorg ontvangt 15 mln subsidie voor digitale informatiedeling

Het ministerie van VWS heeft subsidie beschikbaar gesteld voor verbetering van digitale informatiedeling in de geboortezorg. Het gaat om een bedrag van 15 mln dat voor een groot deel wordt besteed in de regio.

Aanleiding voor het actieprogramma is dat digitale informatiedeling tussen zorgverleners en uitwisseling met cliënten/patiënten in de geboortezorg beter moet gaan werken. In de geboortezorg wordt vaak zorg gedeeld of overgedragen, bijvoorbeeld van een verloskundige aan een gynaecoloog of andersom. Op dit moment is digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg niet of beperkt mogelijk omdat hun systemen niet of niet goed op elkaar aansluiten. Het gevolg is dat zij vaak gegevens overtypen en informatie mondeling doorgeven, wat de kans vergroot op het maken van medische fouten.

De subsidie is gekoppeld aan uitgangspunten voor het digitaal informatie delen in de geboortezorg, die vorig jaar in overleg met de sector zijn vastgelegd. Eerder dit jaar verstrekte VWS een subsidie voor de landelijke ondersteuning van de regio’s door het programmabureau Babyconnect. Dit actieprogramma wordt uitgevoerd door stichting CareCodex.

Met de beschikbare subsidie kan de geboortezorg naadloze overdracht realiseren voor de zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte. Dit is inclusief samenwerking en de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. Deze onderlinge digitale uitwisseling van gegevens bespaart tijd en vermindert de kans op vergissingen. Zorgverleners kunnen volgens de aanpak van het actieprogramma in hun eigen dossier (of applicatie) blijven werken en de eigen digitale dossiers blijven gebruiken. Ook kunnen zij, na toestemming van de cliënt, haar gegevens bij andere zorgverleners inzien.

Patiënten en cliënten kunnen in de toekomst hun eigen gegevens inzien en controleren wie deze kunnen bekijken en gebruiken. Dit wordt wettelijk verplicht en in voorbereiding hierop moeten alle zorgverleners en hun ICT-leveranciers digitale informatie-uitwisseling met de zorggebruikers mogelijk maken. Het actieprogramma Babyconnect sluit aan op deze toekomstige wetgeving.

De regio’s ontvangen begeleiding en ondersteuning van het programmabureau Babyconnect bij de aanvraag van subsidies en de realisatie van de regionale projecten. Informatie over de subsidie en het starten van regionale projecten is beschikbaar op www.babyconnect.org. De beleidsregel van VWS en de benodigde documenten voor de subsidieaanvraag zijn beschikbaar op de website van het ministerie van VWS. https://www.dus-i.nl/subsidies/vipp-babyconnect

De MoederRaad heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten. Bijvoorbeeld zijn ze hard bezig geweest met een promotiefilmpje; Wat doet de MoederRaad. Met daarbij meteen een uitnodiging voor (aanstaande) moeder of vader om actief deel te nemen aan deze leuke, enthousiaste, meedenkende adviesraad.
Voor meer informatie of aanmelding: Moederraad@geboortehart.nl