Lean Award Echo coöperatie

Al enkele maanden zijn de echo-organisaties die lid zijn van Geboortehart samen met het Dijklanderziekenhuis in gesprek over het opzetten van 1 echo coöperatie. In de regio Waterland worden er op veel locaties echo’s gemaakt en in verschillende dossiers geregistreerd. Ook kunnen sommige metingen alleen in het Dijklanderziekenhuis locatie Purmerend aangeboden worden, door specifieke expertise van de echoscopisten. Hierdoor moeten echo’s herhaald worden en kunnen (foetale groei-)curves niet goed worden vervolgd. Dat zijn dus extra afspraken voor cliënten, onnodige consulten in de tweede lijn en extra verrichtingen in onze volle agenda’s. Daarnaast zijn er door de verschuivingen in de zorg op sommige plekken overvolle agenda’s ontstaan, op andere plekken half lege.

Door 1 echo-coöperatie willen we het volgende bereiken: 
-Flexibiliteit voor de cliënt waar en wanneer een echo wordt verricht 
-Betere verdeling van echo afspraken over de verschillende locaties en agenda’s 
-Betere borging van vervolgmetingen (foetale groei-curves) 
-Voorkomen van dubbele echo’s Om deze samenwerking een extra boost te geven is dit plan ingediend voor de Dijklander Lean Awards: en met succes! 
Vandaag mochten we deze prestigieuze prijs in ontvangst nemen!