Geboortezorg ontvangt 15 mln subsidie voor digitale informatiedeling

Het ministerie van VWS heeft subsidie beschikbaar gesteld voor verbetering van digitale informatiedeling in de geboortezorg. Het gaat om een bedrag van 15 mln dat voor een groot deel wordt besteed in de regio.

Aanleiding voor het actieprogramma is dat digitale informatiedeling tussen zorgverleners en uitwisseling met cliënten/patiënten in de geboortezorg beter moet gaan werken. In de geboortezorg wordt vaak zorg gedeeld of overgedragen, bijvoorbeeld van een verloskundige aan een gynaecoloog of andersom. Op dit moment is digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg niet of beperkt mogelijk omdat hun systemen niet of niet goed op elkaar aansluiten. Het gevolg is dat zij vaak gegevens overtypen en informatie mondeling doorgeven, wat de kans vergroot op het maken van medische fouten.

De subsidie is gekoppeld aan uitgangspunten voor het digitaal informatie delen in de geboortezorg, die vorig jaar in overleg met de sector zijn vastgelegd. Eerder dit jaar verstrekte VWS een subsidie voor de landelijke ondersteuning van de regio’s door het programmabureau Babyconnect. Dit actieprogramma wordt uitgevoerd door stichting CareCodex.

Met de beschikbare subsidie kan de geboortezorg naadloze overdracht realiseren voor de zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte. Dit is inclusief samenwerking en de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. Deze onderlinge digitale uitwisseling van gegevens bespaart tijd en vermindert de kans op vergissingen. Zorgverleners kunnen volgens de aanpak van het actieprogramma in hun eigen dossier (of applicatie) blijven werken en de eigen digitale dossiers blijven gebruiken. Ook kunnen zij, na toestemming van de cliënt, haar gegevens bij andere zorgverleners inzien.

Patiënten en cliënten kunnen in de toekomst hun eigen gegevens inzien en controleren wie deze kunnen bekijken en gebruiken. Dit wordt wettelijk verplicht en in voorbereiding hierop moeten alle zorgverleners en hun ICT-leveranciers digitale informatie-uitwisseling met de zorggebruikers mogelijk maken. Het actieprogramma Babyconnect sluit aan op deze toekomstige wetgeving.

De regio’s ontvangen begeleiding en ondersteuning van het programmabureau Babyconnect bij de aanvraag van subsidies en de realisatie van de regionale projecten. Informatie over de subsidie en het starten van regionale projecten is beschikbaar op www.babyconnect.org. De beleidsregel van VWS en de benodigde documenten voor de subsidieaanvraag zijn beschikbaar op de website van het ministerie van VWS. https://www.dus-i.nl/subsidies/vipp-babyconnect