Aan het actieprogramma Babyconnect zit een duidelijk West-Fries tintje. Babyconnect is namelijk het directe gevolg van ideëen die zijn ontstaan binnen de werkgroep ICT van Geboortehart (integrale geboortezorg organisatie West-Friesland en Waterland). In aanloop naar de start van Geboortehart per 01-01-2017 bestond deze werkgroep uit vertegenwoordiging vanuit de 1ste lijns verloskunde, klinische verloskunde, gynaecologie, ICT toenmalig Westfriesgasthuis, kraamzorg en later ook Zorgring. Door onderling contact tussen de 6 koploperregio’s is destijds een samenwerking ontstaan tussen de regio Amsterdam en Geboortehart. In beide regio’s heeft in de loop van 2017 een proof-of-concept gedraaid, waarbij testgegevens binnen beide regio’s, maar ook tussen beide regio’s konden worden gedeeld. Sindsdien wordt met name door Zorgring in samenwerking met 1ste lijns verloskunde en het Dijklander ziekenhuis hard gewerkt aan het operationaliseren van dit concept. Deze subsidie zal daar zeker een versnelling in brengen.

Babyconnect is door VWS ondergebracht binnen CareCodex. CareCodex is een stichting met ANBI-status, opgericht in mei 2017 door Dorien Veldhuijzen (toenmalig directeur Talmor, nu directeur CareCodex) en Durk Berks (gynaecoloog Dijklander ziekenhuis en lid Raad van Toezicht CareCodex). CareCodex heeft zich tot doel gesteld om gegevensdeling en –uitwisseling in de zorg mogelijk te maken, zodat iedereen ten alle tijden zijn of haar zorgdossier in kan zien, onafhankelijk wanneer en door wie zorggegevens zijn vastgelegd. Om dat te bereiken zet CareCodex zich in om te komen tot een eenheid van taal voor het delen van gegevens, vanuit een rol van thought leadership, katalysator en motor. Daartoe is nauw contact met onder andere stichting MedMij, VZVZ, NICTIZ en VWS. Belangrijke thema’s zijn ICT-architectuur, governance, data security en data privacy. CareCodex ontwikkelt zelf geen producten, maar stimuleert het delen van opgedane kennis en oplossingen, zodat alle partijen er hun voordeel mee kunnen doen.