Derde trimester

De laatste periode van je zwangerschap breekt aan. Je kindje en daarmee ook je buik groeit het meest in deze weken. Je leeft toe naar je bevalling. Bezoek voorlichtingsavonden bij je verloskundige, de GGD en volg de rondleiding in het ziekenhuis. Je denkt na over hoe je bevalling zal gaan. Heb je een geboorteplan? Wil je thuis of in het ziekenhuis bevallen? Wil je borstvoeding of flesvoeding geven?